Upozorňení pro kluby – administrativní poplatek

Dle článku 11 Soutěžního řádu ČTS http://cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf upozorňujeme kluby na povinnost uhradit administrativní poplatek za zařazení turnajů do termínové listiny.

Za zařazení turnajů do termínové listiny se platí na účet JTS 316793/0300 administrativní poplatek ve výši podle třídy turnaje:

  • třída B: Kč 600,-,
  • třídy C a D: Kč 500,- za obě kategorie dohromady,
  • babytenis a minitenis: Kč 500,- za každý turnaj.

Poplatky za pořádaní turnajů pod variabilním symbolem: číslem klubu v rámci ČTS a popisem: „poplatek turnaje“  musí být na účet JTS uhrazeny nejpozději do:

  • 30. listopadu pro zimní soutěže,
  • 31. března pro letní soutěže.