Archiv rubriky: Výkonný výbor JTS

Informace z výkonných výborů Jihočeského tenisového svazu

Některé změny v soutěžním řádu od 15. 4. 2023

Dle nově vydaného soutěžního řádu 15. 4. 2023 www.cztenis.cz/docs/2023-soutezni-rad.pdf (změny a doplňky jsou podtržené) se mění v rozpise soutěží družstev 2023 následující články.


7. Předpis

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 15. 4. 2023 a podle platných pravidel.
Dále platí všechna ustanovení tohoto rozpisu.

10. Systém soutěží a způsob hry

Přebor se hraje jednokolově – každý s každým. Základní sestava 4+2.
Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, systémem tie-break při stavu 6:6 ve všech sadách.
V zápasech čtyřher se hraje systémem NO – AD, místo závěrečné sady se hraje match tie-break do 10 bodů.
Ve všech dvouhrách i čtyřhrách mládežnických soutěžích se aplikuje pravidlo No Let.

15. Zápis o utkání

Pořádající klub vyplní neodkladně po skončení či přerušení (i v případě nezahájení) utkání aktuální výsledky do IS ČTS, nejpozději však do 21:00 v den ukončení či přerušení utkání. Hosté do následujících 24 hodin potvrdí jeho správnost.

Při nepotvrzení je zápas považován za odsouhlasený.

Během utkání se dvojmo vyhotovuje listinná forma zápisu, pro každého ze soupeřů jedna kopie. V případě, že se utkání neuskutečnilo nebo nedohrálo, musí být písemný i elektronický zápis rovněž vyplněn a v jeho poznámce musí být uveden termín nového utkání resp. dohrávky. Pokud se podle čl. 124 soutěžního řádu kapitáni nedohodnou na datu do 15 dnů od původního termínu, nastupuje automaticky v platnost příslušný náhradní termín pro každé kolo, tak, jak je uveden v rozlosování soutěže (jiný důvod použití náhradního termínu nepřichází v úvahu). Dohodnutý čas nového utkání resp. dohrávky je třeba uvést rovněž v zápise o utkání. Doba zahájení dohrávky musí odpovídat stavu rozehranosti utkání tak, aby bylo pokud možno garantováno dokončení utkání v příslušný den. Je-li nutno dohodnout termín nového utkání resp. dohrávky, které již bylo před tím jednou odloženo, zkracuje se výše uvedená 15-denní lhůta na 7 dnů. Nedojde-li v tomto duchu k dohodě při opakované dohrávce, stanoví nový termín řídící orgán.


Žádáme o dodržování zadávání výsledků do IS ČTS. Připomínáme, že zápis musí být zadán i v případě, že není vůbec zápas zahájen, nebo nedohrán (např. pro nepřízeň počasí) včetně domluvy data sehrání či dohrání.

Věra Zasadilová, předseda STK

Rozpis a rozlosování smíšená družstva – 2023

Aktualizace 28. 3. 2023


Časový harmonogram dle pokynu ČTS:

 • 5. 4. 2023: bude zveřejněn tzv. letní žebříček ČTS, podle kterého se budou vytvářet soupisky družstev 2023,
 • 5. 4. 2023: bude spuštěno zadávání soupisek v IS,
 • 20. 4. 2023: bude zahájeno schvalování soupisek družstev.

Dne 1. března 2023 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2023 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-2023/)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS do 15. dubna 2022.

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazenému do soutěže 2023 je možné zakoupit karton míčů Wilson za zvýhodněnou cenu Kč 1600,-/karton. Odběr uhrazených míčů bude možný na valné hromadě 18. 3. 2023 a nebo později po dohodě panem Miroslavem Vaníčkem na tel 725 925 227.

Pozvánka – valná hromada JTS – 2023

aktualizováno: 20. 3. 2023


Usnesení VH JTS: www.jihocesky.cztenis.cz/dulezite-dokumenty/
Fotografie z VH JTS: www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2023-2/valna-hromada-jts-2023/


Výkoný výbor JTS vás zve
na valnou hromadu Jihočeského tenisového svazu,

která se koná dne 18. března 2023 (sobota) v 10:00 hod.
v areálu restaurace „U Jelena“, Suchovrbenská 24, Č. Budějovice

Při vstupu na Valnou hromadu JTS dne je nutné odevzdat potvrzené pověření delegáta pro účast a hlasování na VH.

Program valné hromady:

 • Zahájení
 • Volba komisí (mandátová, návrhová)
 • Zpráva o činnosti JTS za rok 2022
 • Zpráva o hospodaření za rok 2022
 • Zpráva tréninkového střediska mládeže
 • Zpráva kontrolní komise
 • Plán činnosti a rozpočet na rok 2023
 • Předání titulů Přeborník jihočeské oblasti družstev
 • Diskuse
 • Návrh na usnesení
 • Závěr

Č. Budějovice, 28. 2. 2023

Ing. Miloslav Hlaváček, v. r.
předseda JTS


Zástupci klubů s delegáty na valnou hromadu JTS obdrželi spolu s pozvánkou mimo jiné i dokumenty:

 • Plán rozpočtu 2022,
 • Plnění rozpočtu 2022,
 • Návrh rozpočtu 2023,
 • Stav financí JTS a JiTeS k 31. 12. 2022.

Počty delegátů valné hromady 2023 dle platných stanov JTS:

TK Písek 2xTK SK Dobrá Voda u ČB 1x
Start Č. Budějovice 1xTK J. Hradec 2x
Jiskra Bechyně 1xTK Milevsko 2x
TJ TK Hluboká nV 1xTK Sezimovo Ústí 2x
TJ Jiskra Třeboň 1xTJ Blatná 1x
TK Pelhřimov 2xLTC Velešín 2x
TC Týn nad Vltavou 1xTJ Centropen Dačice 1x
LTC VITON Č. Budějovice 2xLTC Tábor 1903 2x
TK Strakonice 2xTK Prachatice z. s. 1x
Sokol TK Kaplice 1xSK TK Vodňany 1x
TK Soběslav 1xTJ Lokomotiva Veselí n. L. 1x
SKT Planá n. Luž. 1xLTC Humpolec 1x
TJ Spartak Trhové Sviny 1xTK Ostrovec 1x
TO Sokol Kamenný Újezd 1xTK Zliv 1x
LTC Český Krumlov 2xTK Protivín 1x
okresní svazy JTS 8x

Pozvánka – losování Přeborů Jižních Čech smíšených družstev 2023

STK JTS vás zve

na losování Přeborů Jižních Čech soutěže Smíšených družstev pro rok 2023,

která se koná dne 1. března 2023 (středa) v 17:00 hod.
v tenisovém areálu LTC VITON Č. Budějovice

Do losování budou zařazeny pouze oddíly, které zaslaly včas přihlášku a mají zaplacenou kolektivní registraci klubu ve výši Kč 1000,-/klub a organizační poplatek Kč 300,-/každé družstvo (nebo Kč 600,-/každé družstvo dospělých, jehož tenisový klub nemá mládežnické družstvo v kolektivních soutěžích).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazené do soutěže 2023 je možné na Valné hromadě JTS vyzvednout karton míčů Wilson US OPEN za zvýhodněnou cenu Kč 1600,-.

Věra Zasadilová v. r.
předseda STK JTS