Archiv rubriky: Výkonný výbor JTS

Informace z výkonných výborů Jihočeského tenisového svazu

Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2019, poplatky

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2019 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2019 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2012 – 2013
Baby 2010 – 2011
Mladší žactvo 2007 – 2009
Starší žactvo 2005 – 2009
Dorost 2001 – 2009
Dospělí 2009 a starší

Do 31. 1. 2019 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

 • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
 • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
 • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
 • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek: v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce klub v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínáme, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK

Pořadatelé oblastních přeborů a turnajů B – léto 2019

Oblastní přebory
1. – 2. 6. 2019 babytenis (nejmladší žactvo) TJ Jiskra Třeboň, z.s.
18. – 20. 5. 2019 mladší žactvo TK Pelhřimov
1. – 3. 6. 2019 starší žactvo LTC České Budějovice, z.s.
18. – 20. 5. 2019 dorost LTC Český Krumlov
1. – 3. 6. 2019 dospělí LTC Tábor 1903
Turnaje B
mladší žactvo
29. 6. – 2. 7. 2019 TK Písek
21. – 24. 9. 2019 TJ Jiskra Třeboň, z.s. – žáci, TK Sezimovo Ústí – žákyně
starší žactvo
13. – 16. 7. 2019 LTC Tábor 1903 – žáci, TK Pelhřimov – žákyně
24. – 27. 8. 2019 TK Sezimovo Ústí – žáci (Tročil Cup), TK Písek – žákyně
dorost
18. – 21. 7. 2019 TK Strakonice – dorostenci, LTC České Budějovice z.s. – dorostenky
7. – 10. 9. 2019 TJ Jiskra Třeboň, z.s. – dorostenci, LTC Tábor 1903 – dorostenky
dospělí
6. – 9. 7. 2019 TK Strakonice – muži, TK Pelhřimov – ženy
17. – 20. 8. 2019 LTC České Budějovice z.s.

Oblastní přebory do is.cztenis.cz zadává řídící soutěže, turnaje B zadávají pořadatelé do IS jako turnaje C a následně jsou řídícím soutěže v IS změněny na turnaje B.

V turnajích třídy B bude startovat 48 hráčů v hlavních soutěžích (4 hrací dny). V případě, že se pořadatel turnaje rozhodne zařadit i kvalifikaci (pro 32 hráčů postup 8 nebo 16 hráčů postup 4), rozšíří se daný turnaj o jeden den dopředu. Dodatečné zařazování kvalifikací po uzávěrce TL nebude možné.

Všechny turnaje, zařazené do Letní TL ČTS 2019 musí být dohrány nejpozději v úterý 1. 10. 2019.

Věra Zasadilová,
předsedkyně STK

Výběrové řízení – pořadatelé: letní přebory a turnaje B jednotlivců 2019

JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců jihočeské oblasti v následujících termínech:

 • BABY tenis
  1. – 2. 6. 2019.
 • Mladší žactvo:
  18. – 20. 5. 2019.
 • Starší žactvo:
  1. – 3. 6. 2019.
 • Dorost:
  18. – 20. 5. 2019.
 • Dospělí:
  1. – 3. 6. 2019.

Zároveň JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních turnajů třídy B v následujících termínech:

 • Dospělí:
  6. – 9. 7. 2019,
  17. – 20. 8. 2019.
 • Dorost:
  18. – 21. 7. 2019,
  7. – 10. 9. 2019.
 • Starší žactvo:
  13. 7. – 16. 7. 2019,
  24. – 27. 8. 2019.
 • Mladší žactvo:
  29. 6. – 2. 7. 2019,
  21. – 24. 9. 2019.

Další informace jsou uvedeny v dokumentu JTS-VyberoveRizeni-LetniPrebory-Turnaje-B-Jednotlivci-2019-20181215.pdf.
Přihlášky zašlete nejpozději do 7. 1. 2019 do 12:00 na e-mail v.zasadilova@seznam.cz.

Ing. Miloslav Hlaváček v.  r.
předseda JTS