Archiv rubriky: Aktuality

Aktuality Jihočeského oblastního tenisového svazu

Rozpis a rozlosování smíšená družstva – 2024

Aktualizace 24. 4. 2024


JTS 15. 10. 2023 zveřejnil Reglement k úpravě rozpisu soutěží družstev JTS týkající se změny složení družstev nižších soutěží mladších a starších žáků v jihočeské oblasti pro soutěžní rok 2024:
www.jihocesky.cztenis.cz/wp-content/uploads/2023/10/JTS_Reglement-SoutezeDruzstev-2024-2023104.pdf


Časový harmonogram dle pokynu ČTS:

 • 3. 4. 2024: bude zveřejněn tzv. letní žebříček ČTS, podle kterého se budou vytvářet soupisky družstev 2024,
 • 4. 4. 2024: bude spuštěno zadávání soupisek v IS a přihlašování na turnaje,
 • 20. 4. 2024: konec zadávání soupisek, bude zahájeno schvalování soupisek družstev OTS.

Dne 16. března 2024 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2024 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-2024/)

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazenému do soutěže 2024 je možné zakoupit karton míčů Wilson za zvýhodněnou cenu Kč 1600,-/karton. Odběr uhrazených míčů bude možný na valné hromadě 16. 3. 2024 a nebo později po dohodě panem Miroslavem Vaníčkem na tel 725 925 227.

Pozvánka – valná hromada JTS – 2024

aktualizováno: 24. 3. 2024


Usnesení VH JTS: www.jihocesky.cztenis.cz/dulezite-dokumenty/
Fotografie z VH JTS: www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2024-2/valna-hromada-jts-2024/


Výkoný výbor JTS vás zve
na valnou hromadu Jihočeského tenisového svazu,

která se koná dne 16. března 2024 (sobota) v 10:00 hod.
v restauraci Na stráni, Na stráni 2272/1, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Při vstupu na Valnou hromadu JTS se při prezentaci delegovaný zástupce klubu prokáže podepsaným a orazítkovaným delegačním lístkem.

Program valné hromady:

 • Zahájení
 • Schválení jednacího řádu VH JTS
 • Schválení programu jednání
 • Volba pracovního předsednictva, komisí (mandátové, návrhové) a zapisovatele a ověřovatele zápisu z VH JTS
 • Zpráva o činnosti JTS za rok 2023
 • Zpráva o hospodaření za rok 2023
 • Zpráva tréninkového střediska mládeže
 • Zpráva kontrolní komise
 • Plán činnosti a rozpočet na rok 2024
 • Předání titulů Přeborník jihočeské oblasti družstev
 • Diskuse
 • Zpráva mandátové a návrhové komise – Návrh na usnesení z VH JTS
 • Závěr

Č. Budějovice, 24. 2. 2024

Ing. Miloslav Hlaváček, v. r.
předseda JTS


Zástupci klubů s delegáty na valnou hromadu JTS obdrželi spolu s pozvánkou mimo jiné i tyto dokumenty:

 • Plán rozpočtu 2023,
 • Plnění rozpočtu 2023,
 • Návrh rozpočtu 2024,
 • Stav financí JTS a JiTeS k 31. 12. 2023.

Počty delegátů valné hromady 2024 dle platných stanov JTS:

TK Písek 2xStart Č. Budějovice 1x
TK J. Hradec 2xJiskra Bechyně 2x
TK Milevsko 2xTJ TK Hluboká nV 1x
TK Sezimovo Ústí 2xTJ Jiskra Třeboň 1x
TJ Blatná 1xTK Pelhřimov 2x
LTC Velešín 2xTJ Centropen Dačice 1x
LTC VITON Č. Budějovice 2xLTC Tábor 1903 2x
TK Strakonice 2xSokol TK Kaplice 2x
SK TK Vodňany 1xTK Soběslav 1x
TJ Lokomotiva Veselí n. L. 1xSKT Planá n. Luž. 1x
LTC Humpolec 2xTK Ostrovec 1x
TK Zliv 1xLTC Český Krumlov 2x
TK Protivín 1xTK SK Dobrá Voda u ČB 2x
okresní svazy JTS 8x

Pozvánka – losování Přeborů Jižních Čech smíšených družstev 2024

aktualizováno: 5. 3. 2024


STK JTS vás zve

na losování Přeborů Jižních Čech soutěže Smíšených družstev pro rok 2024,

která se koná dne 16. března 2023 (sobota) ve 13:00 hod.
v restauraci Na stráni, Na stráni 2272/1, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Do losování budou zařazeny pouze oddíly, které zaslaly včas přihlášku a mají zaplacenou kolektivní registraci klubu ve výši Kč 1000,-/klub a organizační poplatek Kč 300,-/každé družstvo (nebo Kč 600,-/každé družstvo dospělých, jehož tenisový klub nemá mládežnické družstvo v kolektivních soutěžích).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazené do soutěže 2024 je možné na Valné hromadě JTS vyzvednout karton míčů za zvýhodněnou cenu.

Věra Zasadilová v. r.
předseda STK JTS