Archiv rubriky: Aktuality

Aktuality Jihočeského oblastního tenisového svazu

Pořadatelé oblastních přeborů a turnajů B – léto 2023

Oblastní přebory
10. – 11. 6. 2023 babytenis (nejmladší žactvo) TJ Jiskra Třeboň, z.s.
20. – 22. 5. 2023 mladší žactvo LTC VITON České Budějovice, z.s.
10. – 12. 6. 2023 starší žactvo TK Sezimovo Ústí z. s.
20. – 22. 5. 2023 dorost Tenisový klub Pelhřimov, z.s.
10. – 12. 6. 2023 dospělí LAWN TENNIS CLUB TÁBOR 1903, z.s.
Turnaje B
mladší žactvo
1. – 04. 7. 2023 TK Sezimovo Ústí z. s.
16. – 19. 9. 2023 Tenisový klub Písek, z.s.
starší žactvo
9. – 12. 7. 2023 LTC VITON České Budějovice, z.s.
24. – 27. 8. 2023 Tenisový klub Pelhřimov, z.s.
dorost
15. – 18. 7. 2023 LTC VITON České Budějovice, z.s.
2. – 05. 9. 2023 Tenisový klub Pelhřimov, z.s.
dospělí
8. – 11. 7. 2023
12. – 15. 8. 2023 LTC VITON České Budějovice, z.s.

Oblastní přebory do is.cztenis.cz zadává řídící soutěže, turnaje B zadávají pořadatelé do IS jako turnaje C a následně jsou řídícím soutěže v IS změněny na turnaje B.

Věra Zasadilová,
předsedkyně STK

Přihlášky soutěží družstev 2023

Aktualizováno 2. 1. 2023.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Družstva pro soutěže 2023:

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2023 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2023 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.
(Pro přehlednost žádáme o pečlivé vyplnění přihlášek.)

Soutěž družstevRočníky
Mini2016 – 2017
Baby2014 – 2015
Mladší žactvo2011 – 2013
Starší žactvo2009 – 2013
Dorost2005 – 2013
Dospělí2013 a starší

Do 31. 1. 2023 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek:

  • v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a
  • v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK

Výběrové řízení – pořadatelé: letní přebory a turnaje B jednotlivců 2023

JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců jihočeské oblasti a letních turnajů třídy B:


Přihlášku JTS-VyberoveRizeni-Prihlaska-2023.docx zašlete nejpozději do 10. 1. 2023 na e-mail v.zasadilova@seznam.cz.

Ing. Miloslav Hlaváček v.  r.
předseda JTS