Archiv rubriky: Družstva

Rozpis a rozlosování smíšená družstva – 2024

Aktualizace 24. 4. 2024


JTS 15. 10. 2023 zveřejnil Reglement k úpravě rozpisu soutěží družstev JTS týkající se změny složení družstev nižších soutěží mladších a starších žáků v jihočeské oblasti pro soutěžní rok 2024:
www.jihocesky.cztenis.cz/wp-content/uploads/2023/10/JTS_Reglement-SoutezeDruzstev-2024-2023104.pdf


Časový harmonogram dle pokynu ČTS:

  • 3. 4. 2024: bude zveřejněn tzv. letní žebříček ČTS, podle kterého se budou vytvářet soupisky družstev 2024,
  • 4. 4. 2024: bude spuštěno zadávání soupisek v IS a přihlašování na turnaje,
  • 20. 4. 2024: konec zadávání soupisek, bude zahájeno schvalování soupisek družstev OTS.

Dne 16. března 2024 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2024 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-2024/)

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazenému do soutěže 2024 je možné zakoupit karton míčů Wilson za zvýhodněnou cenu Kč 1600,-/karton. Odběr uhrazených míčů bude možný na valné hromadě 16. 3. 2024 a nebo později po dohodě panem Miroslavem Vaníčkem na tel 725 925 227.

Pozvánka – losování Přeborů Jižních Čech smíšených družstev 2024

aktualizováno: 5. 3. 2024


STK JTS vás zve

na losování Přeborů Jižních Čech soutěže Smíšených družstev pro rok 2024,

která se koná dne 16. března 2023 (sobota) ve 13:00 hod.
v restauraci Na stráni, Na stráni 2272/1, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

Do losování budou zařazeny pouze oddíly, které zaslaly včas přihlášku a mají zaplacenou kolektivní registraci klubu ve výši Kč 1000,-/klub a organizační poplatek Kč 300,-/každé družstvo (nebo Kč 600,-/každé družstvo dospělých, jehož tenisový klub nemá mládežnické družstvo v kolektivních soutěžích).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazené do soutěže 2024 je možné na Valné hromadě JTS vyzvednout karton míčů za zvýhodněnou cenu.

Věra Zasadilová v. r.
předseda STK JTS

Přihlášky soutěží družstev 2024

aktualizováno 12. 1. 2024

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Družstva pro soutěže 2024:

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2024 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2024 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.
(Pro přehlednost žádáme o pečlivé vyplnění přihlášek.)

Soutěž družstevRočníky
Mini2017 – 2018
Baby2015 – 2016
Mladší žactvo2012 – 2014
Starší žactvo2010 – 2014
Dorost2006 – 2014
Dospělí2014 a starší

Do 31. 1. 2024 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS,
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek:

  • v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a
  • v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK

Některé změny v soutěžním řádu od 15. 4. 2023

Dle nově vydaného soutěžního řádu 15. 4. 2023 www.cztenis.cz/docs/2023-soutezni-rad.pdf (změny a doplňky jsou podtržené) se mění v rozpise soutěží družstev 2023 následující články.


7. Předpis

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 15. 4. 2023 a podle platných pravidel.
Dále platí všechna ustanovení tohoto rozpisu.

10. Systém soutěží a způsob hry

Přebor se hraje jednokolově – každý s každým. Základní sestava 4+2.
Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, systémem tie-break při stavu 6:6 ve všech sadách.
V zápasech čtyřher se hraje systémem NO – AD, místo závěrečné sady se hraje match tie-break do 10 bodů.
Ve všech dvouhrách i čtyřhrách mládežnických soutěžích se aplikuje pravidlo No Let.

15. Zápis o utkání

Pořádající klub vyplní neodkladně po skončení či přerušení (i v případě nezahájení) utkání aktuální výsledky do IS ČTS, nejpozději však do 21:00 v den ukončení či přerušení utkání. Hosté do následujících 24 hodin potvrdí jeho správnost.

Při nepotvrzení je zápas považován za odsouhlasený.

Během utkání se dvojmo vyhotovuje listinná forma zápisu, pro každého ze soupeřů jedna kopie. V případě, že se utkání neuskutečnilo nebo nedohrálo, musí být písemný i elektronický zápis rovněž vyplněn a v jeho poznámce musí být uveden termín nového utkání resp. dohrávky. Pokud se podle čl. 124 soutěžního řádu kapitáni nedohodnou na datu do 15 dnů od původního termínu, nastupuje automaticky v platnost příslušný náhradní termín pro každé kolo, tak, jak je uveden v rozlosování soutěže (jiný důvod použití náhradního termínu nepřichází v úvahu). Dohodnutý čas nového utkání resp. dohrávky je třeba uvést rovněž v zápise o utkání. Doba zahájení dohrávky musí odpovídat stavu rozehranosti utkání tak, aby bylo pokud možno garantováno dokončení utkání v příslušný den. Je-li nutno dohodnout termín nového utkání resp. dohrávky, které již bylo před tím jednou odloženo, zkracuje se výše uvedená 15-denní lhůta na 7 dnů. Nedojde-li v tomto duchu k dohodě při opakované dohrávce, stanoví nový termín řídící orgán.


Žádáme o dodržování zadávání výsledků do IS ČTS. Připomínáme, že zápis musí být zadán i v případě, že není vůbec zápas zahájen, nebo nedohrán (např. pro nepřízeň počasí) včetně domluvy data sehrání či dohrání.

Věra Zasadilová, předseda STK