Archiv rubriky: Družstva

Rozpisy družstva mini, baby a letní přebory jednotlivců – 2019

Soutěže družstev 2019 – rozlosování

Aktualizace 27. 3. 2019:

  • od 1. 4. 2019 budou moci kluby zadávat v IS soupisky.
    (Znamená to zároveň, že možnost vytvořit žádost o přestup nebo hostování je definitivně uzavřena!)
  • na soupisku lze zadat pouze hráče, který má platnou registraci alespoň do 30. 6. 2019.
  • soupisky je třeba zadat do 15. 4. 2019.

___________________

Dne 16. března 2019 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2019 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-pro-rok-2019/.)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS od 1. dubna 2019.

Sdělení STK: z důvodu účasti hráčů na mezinárodním trojutkání ve dnech 27. a 28. dubna 2019, kdy již běží soutěže družstev, mohou oddíly nominovaných hráčů domluvit se soupeřem odklad zápasu na náhradní termín 1. nebo 8. května 2019. Žádáme o sdělení dohod o náhradních termínech.

Při rozlosování 24. března 2018 byla schválena změna pro soutěž v roce 2019 v KP V. dospělých.
V roce 2019, pokud bude dostatečný počet přihlášených družstev, budou stávající skupiny KP V. A a B změněny na KP V. a KP VI.
Rozdělení tedy bylo provedeno tak, že postup do KP IV. zůstává – to znamená z každé skupiny (A i B) postoupí vítězové těchto skupin. Další tři nejvýše umístěná družstva z každé skupiny byla zařazena do KP V. a doplněna o sestupující družstva z KP IV. Zbylá družstva ve skupinách a nově přihlášená družstva tvoří KP VI.

Pozvánka – losování Přeborů Jižních Čech smíšených družstev pro rok 2019

Výkonný výbor JTS vás zve

na losování Přeborů Jižních Čech soutěže Smíšených družstev pro rok 2019,

která se koná dne 16. března 2019 (sobota) ve 13:00 hod.
v areálu „U Jelena“, Suchovrbenská 24, Č. Budějovice

Do losování budou zařazeny pouze oddíly, které zaslaly včas přihlášku a mají zaplacenou kolektivní registraci klubu ve výši Kč 1000,-/klub a organizační poplatek Kč 300,-/každé družstvo (nebo Kč 600,-/každé družstvo dospělých, jehož tenisový klub nemá mládežnické družstvo v kolektivních soutěžích).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazené do soutěže 2019 je možné zakoupit karton míčů Wilson US OPEN za zvýhodněnou cenu Kč 1200,-/karton.

Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2019.
Aktualizace dne 14. 3. 2019: z důvodu nedodání tenisových míčů dodavatelm avizovaná možnost odběrů míčů nebude.

Věra Zasadilová v. r.
předseda STK JTS

Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2019, poplatky

Aktualizováno 12. 2. 2019.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2019 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2019 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2012 – 2013
Baby 2010 – 2011
Mladší žactvo 2007 – 2009
Starší žactvo 2005 – 2009
Dorost 2001 – 2009
Dospělí 2009 a starší

Do 31. 1. 2019 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) je možné zakoupit karton míčů Wilson za Kč 1200,-. Míče uhraďte předem do 28. 2. 2019.
Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2019 dne 16. března 2019.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek: v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce klub v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínáme, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK