Archiv rubriky: Družstva

Přihlášky soutěží družstev 2023

Aktualizováno 2. 1. 2023.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Družstva pro soutěže 2023:

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2023 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2023 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.
(Pro přehlednost žádáme o pečlivé vyplnění přihlášek.)

Soutěž družstevRočníky
Mini2016 – 2017
Baby2014 – 2015
Mladší žactvo2011 – 2013
Starší žactvo2009 – 2013
Dorost2005 – 2013
Dospělí2013 a starší

Do 31. 1. 2023 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek:

  • v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a
  • v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK

Soutěže družstev 2022 – rozlosování

Dne 19. března 2022 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2022 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-2022/)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS do 20. dubna 2022.

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazenému do soutěže 2022 je možné zakoupit karton míčů Wilson US OPEN za zvýhodněnou cenu Kč 1600,-/karton. Na následném odběru uhrazených míčů je nutno se dohodnout s panem Miroslavem Vaníčkem na tel 725 925 227.

Pozvánka – losování Přeborů Jižních Čech smíšených družstev 2022

Výkonný výbor JTS vás zve

na losování Přeborů Jižních Čech soutěže Smíšených družstev pro rok 2022,

která se koná dne 19. března 2022 (sobota) ve 13:00 hod.
v areálu „U Jelena“, Suchovrbenská 24, Č. Budějovice

Do losování budou zařazeny pouze oddíly, které zaslaly včas přihlášku a mají zaplacenou kolektivní registraci klubu ve výši Kč 1000,-/klub a organizační poplatek Kč 300,-/každé družstvo (nebo Kč 600,-/každé družstvo dospělých, jehož tenisový klub nemá mládežnické družstvo v kolektivních soutěžích).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazené do soutěže 2022 je možné na předcházející Valné hromadě JTS vyzvednout karton míčů Wilson US OPEN za zvýhodněnou cenu.

Věra Zasadilová v. r.
předseda STK JTS