Archiv rubriky: Družstva

Přihlášky soutěží družstev 2021, poplatky

Aktualizováno 17. 1. 2021.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Družstva pro soutěže 2021: JTS-Druzstva-pro-souteze-2021.xlsx.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2021 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2021 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2014 – 2015
Baby 2012 – 2013
Mladší žactvo 2009 – 2011
Starší žactvo 2007 – 2011
Dorost 2003 – 2011
Dospělí 2011 a starší

Do 31. 1. 2021 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

 • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
 • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
 • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
 • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Pro rok 2021 trvá možnost zakoupení kartonu míčů Wilson US OPEN za Kč 1200,-. pro každé přihlášené mládežnické družstvo.
www.jihocesky.cztenis.cz/zmena-odberoveho-nakupniho-mista-oficialnich-micu-jts

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek:

 • v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a
 • v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK

Informace o mimořádném opatření MZ

Informace o mimořádném opatření MZ, které určuje kde a za jakých podmínek lze provozovat náš sport.

Až na výjimky uvedené pod písmeny a) až j) bodu I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj.: MZDR 15190/2020 4/MIN/KAN ze dne 6. 4. 2020, platí zákaz volného pohybu osob na území ČR.
Tento zákaz se nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech za splnění těchto podmínek:

 • nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,
 • společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry,
 • nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,

včetně cesty za účelem tohoto sportování.

Toto mimořádné opatření se vydává s účinností od 7. dubna 2020 od 0:00 hod. do konce nouzového stavu.

Rozpisy družstva a letní přebory jednotlivců – 2020

 • Memoriál Zdeňka Kocmana – Rozpis přeboru Jižních Čech družstev v minitenise
  pro r. 2020:
  bude upřesněno později.
 • Memoriál Zdeňka Kocmana – Rozpis přeboru Jižních Čech družstev v babytenise
  pro r. 2020:
  bude upřesněno později.
 • Ostatní soutěže družstev
  pro r. 2020:
  JTS-Rozpis-druzstva-2020-20200322.pdf.
 • Přebory Jižních Čech jednotlivců všech kategorií
  pro r. 2020 (včetně BABY):
  JTS-rozpis_letnich_preboru_jednotlivcu_2020.pdf.