Upozornění pro kluby – způsob hry na turnajích ČTS organizovaných JTS

 • OBLASTNÍ PŘEBORY A TURNAJE tř. “B” zařazené do letní termínové listiny:
  • Ve dvouhře se nepoužívají žádné experimentální způsoby počítání skóre. Všechny zápasy se hrají na 2 vítězné sady ze 3. Za stavu 6:6 v každé sadě tie-break.
   Ve čtyřhře se hraje systémem NO – AD (bez výhod) a tzv. super tie-break do 10 bodů na místo rozhodující třetí sady.
 • TURNAJE tř. C a D zařazené do letní termínové listiny:
  • Všechny zápasy dvouhry se hrají na 2 vítězné sady ze 3. Za stavu 6:6 v každé sadě tie-break.
   V případě, že pořadatel bude chtít hrát ve dvouhře za stavu 1:1 na sady tzv. super tie-break do 10 bodů na místo rozhodující třetí sady,
   musí tuto skutečnost zveřejnit předem v IS ČTS (v poznámce turnaje) a v rozpisu turnaje.
   Ve čtyřhře se hraje systémem NO – AD (bez výhod) a tzv. super tie-break do 10 bodů na místo rozhodující třetí sady.

Věra Zasadilová, předseda STK

Pořadatelé oblastních přeborů a turnajů B – léto 2017

Oblastní přebory
13. – 15. 5. 2017 mladší žactvo LTC Český Krumlov
3. – 5. 6. 2017 starší žactvo LTC České Budějovice, z.s.
13. – 15. 5. 2017 dorost TK Písek
3. – 5. 6. 2017 dospělí TK Pelhřimov
Turnaje B
mladší žactvo
1. – 4. 7. 2017 LTC Tábor 1903 – žáci, TK Pelhřimov – žákyně
22. – 25. 9. 2017 TK Sezimovo Ústí – žáci, LTC Český Krumlov – žákyně
starší žactvo
8. – 11. 7. 2017 TK Písek – žáci, LTC České Budějovice, z.s. – žákyně
5. – 8. 8. 2017 LTC Tábor 1903 – žákyně, TK Sezimovo Ústí – žáci
dorost
15. – 18. 7. 2017 TK Strakonice – dorostenci, LTC Č. Budějovice, z.s. – dorostenky
9. – 12. 9. 2017 Tenis Tábor – dorostenci, LTC Tábor 1903 – dorostenky
dospělí
8. – 11. 7. 2017 TK Strakonice
2. – 5. 9. 2017 LTC Tábor 1903

 

Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2017, poplatky

Přihlášky do soutěží družstev 2017 musí být kluby odeslána nejpozději do 31. 1. 2017 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Do 31. 1. 2017 mají také oddíly povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo oddílu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

 • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem evidenční číslo klubu,
 • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má oddíl v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
 • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když oddíl nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo
 • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) je možné zakoupit karton míčů Wilson US OPEN za Kč 1200,-.
Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2017.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce oddíl v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínám, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK

Upozorňení pro kluby – administrativní poplatek

Dle článku 11 Soutěžního řádu ČTS http://cztenis.cz/docs/soutezni_rad.pdf upozorňujeme kluby na povinnost uhradit administrativní poplatek za zařazení turnajů do termínové listiny.

Za zařazení turnajů do termínové listiny se platí na účet JTS 316793/0300 administrativní poplatek ve výši podle třídy turnaje:

 • třída B: Kč 600,-,
 • třídy C a D: Kč 500,- za obě kategorie dohromady,
 • babytenis a minitenis: Kč 500,- za každý turnaj.

Poplatky za pořádaní turnajů pod variabilním symbolem: číslem klubu v rámci ČTS a popisem: “poplatek turnaje”  musí být na účet JTS uhrazeny nejpozději do:

 • 30. listopadu pro zimní soutěže,
 • 31. března pro letní soutěže.

Výzva pro oddíly JTS a okresní svazy

Rok 2017 je rokem volebním (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise) a proto žádáme oddíly a okresní svazy o návrhy kandidátů na předsedu JTS.
Vaše návrhy můžete zaslat nejpozději do 31. 1. 2017 písemně na adresu sídla Jihočeského tenisového svazu
Náměstí Přemysla Otakara II. 118/33,
České Budějovice 1,
370 01 České Budějovice.

Návrhy lze též zaslat e-mailem na adresu předsedy dozorčí komise p. Mgr. Jana Steinbauera jan.stein@email.cz.

Dále žádám oddíly o kontrolu údajů (zejména č. účtu, IČ, e-mail, telefon) uvedených  na http://www.jihocesky.cztenis.cz/kontakty/adresar-klubu-jcts/ nebo v souboru jts-kluby-2016-v20161219.pdf.
Případné nepřesnosti sdělte prostřednictvím e-mailu v.zasadilova@seznam.cz.

Výběrové řízení – pořadatelé letních přeborů a turnajů B jednotlivců jihočeské oblasti

JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců oblasti v následujících termínech:

 • Mladší žactvo:
  13. – 15. 5. 2017.
 • Starší žactvo:
  3. – 5. 6. 2017.
 • Dorost:
  13. – 15. 5. 2017.
 • Dospělí:
  3. – 5. 6. 2017.

Zároveň JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních turnajů třídy B v následujících termínech:

 • Dospělí:
  8. – 11. 7. 2017,
  2. – 5. 9. 2017.
 • Dorost:
  15. – 18. 7. 2017,
  9. – 12. 9. 2017.
 • Starší žactvo:
  8. 7. – 11. 7. 2017,
  5. – 8. 8. 2017.
 • Mladší žactvo:
  1. – 4. 7. 2017,
  22. – 25. 9. 2017.

Další informace jsou uvedeny v dokumentu JTS-vyberoverizeni-letni-prebory-turnajeb-jednotlivci-2017-20160102.pdf.
Přihlášky zašlete nejpozději do 11. 1. 2017 na e-mail v.zasadilova@seznam.cz.

Jiří Doubek v.  r.
předseda JTS