Rozpisy družstva mini, baby a letní přebory jednotlivců – 2019

Soutěže družstev 2019 – rozlosování

Aktualizace 27. 3. 2019:

  • od 1. 4. 2019 budou moci kluby zadávat v IS soupisky.
    (Znamená to zároveň, že možnost vytvořit žádost o přestup nebo hostování je definitivně uzavřena!)
  • na soupisku lze zadat pouze hráče, který má platnou registraci alespoň do 30. 6. 2019.
  • soupisky je třeba zadat do 15. 4. 2019.

___________________

Dne 16. března 2019 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2019 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-pro-rok-2019/.)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS od 1. dubna 2019.

Sdělení STK: z důvodu účasti hráčů na mezinárodním trojutkání ve dnech 27. a 28. dubna 2019, kdy již běží soutěže družstev, mohou oddíly nominovaných hráčů domluvit se soupeřem odklad zápasu na náhradní termín 1. nebo 8. května 2019. Žádáme o sdělení dohod o náhradních termínech.

Při rozlosování 24. března 2018 byla schválena změna pro soutěž v roce 2019 v KP V. dospělých.
V roce 2019, pokud bude dostatečný počet přihlášených družstev, budou stávající skupiny KP V. A a B změněny na KP V. a KP VI.
Rozdělení tedy bylo provedeno tak, že postup do KP IV. zůstává – to znamená z každé skupiny (A i B) postoupí vítězové těchto skupin. Další tři nejvýše umístěná družstva z každé skupiny byla zařazena do KP V. a doplněna o sestupující družstva z KP IV. Zbylá družstva ve skupinách a nově přihlášená družstva tvoří KP VI.

Pozvánka – losování Přeborů Jižních Čech smíšených družstev pro rok 2019

Výkonný výbor JTS vás zve

na losování Přeborů Jižních Čech soutěže Smíšených družstev pro rok 2019,

která se koná dne 16. března 2019 (sobota) ve 13:00 hod.
v areálu „U Jelena“, Suchovrbenská 24, Č. Budějovice

Do losování budou zařazeny pouze oddíly, které zaslaly včas přihlášku a mají zaplacenou kolektivní registraci klubu ve výši Kč 1000,-/klub a organizační poplatek Kč 300,-/každé družstvo (nebo Kč 600,-/každé družstvo dospělých, jehož tenisový klub nemá mládežnické družstvo v kolektivních soutěžích).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazené do soutěže 2019 je možné zakoupit karton míčů Wilson US OPEN za zvýhodněnou cenu Kč 1200,-/karton.

Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2019.
Aktualizace dne 14. 3. 2019: z důvodu nedodání tenisových míčů dodavatelm avizovaná možnost odběrů míčů nebude.

Věra Zasadilová v. r.
předseda STK JTS