Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2018, poplatky

Přihlášky do soutěží družstev 2018 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2018 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Do 31. 1. 2018 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

 • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
 • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
 • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo,
 • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) je možné zakoupit karton míčů Wilson US OPEN za Kč 1200,-.
Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2018.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce klub v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínáme, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK

Výběrové řízení – pořadatelé: letní přebory a turnaje B jednotlivců 2018

JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců jihočeské oblasti v následujících termínech:

 • BABY tenis
  2. – 3. 6. 2018.
 • Mladší žactvo:
  12. – 14. 5. 2018.
 • Starší žactvo:
  2. – 4. 6. 2018.
 • Dorost:
  12. – 14. 5. 2018.
 • Dospělí:
  2. – 4. 6. 2018.

Zároveň JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních turnajů třídy B v následujících termínech:

 • Dospělí:
  7. – 10. 7. 2018,
  16. – 19. 8. 2018.
 • Dorost:
  19. – 22. 7. 2018,
  8. – 11. 9. 2018.
 • Starší žactvo:
  14. 7. – 17. 7. 2018,
  25. – 28. 8. 2018.
 • Mladší žactvo:
  30. 6. – 3. 7. 2018,
  22. – 25. 9. 2018.

Další informace jsou uvedeny v dokumentu JTS-vyberoverizeni-letni-prebory-turnaje-b-jednotlivci-2018-20171229.pdf.
Přihlášky zašlete nejpozději do 20. 1. 2018 na e-mail v.zasadilova@seznam.cz.

Ing. Miloslav Hlaváček v.  r.
předseda JTS

Přadatelé: halové přebory a turnaje třídy B v zimní sezóně 2017/18

Ve výběrovém řízení na pořadatele halových přeborů a turnaje třídy B v zimní sezóně 2017/18 rozhodl VV JTS na svém jednání dne 4. 10. 2017: JTS-VysledkyVyberovehoRizeniZima-2017-18-20171004.pdf

Zdůrazňujeme povinnost organizujícím oddílům uvést u zadaných v halových turnajů v poznámce turnaje v IS jméno vrchního rozhodčího.