Výběrové řízení na pořadatelství – halové přebory jednotlivců jihočeské oblasti 2016-17

Jihočeský tenisový svaz vypisuje výběrové řízení na pořadatele halových přeborů 2016 – 17 v následujících termínech:

 • Mladší žactvo: 07. – 09. 01. 2017
 • Starší žactvo: 28. – 30. 01. 2017
 • Dorost: 11. – 13. 02. 2017
 • Ženy: 19. – 21. 11. 2016
 • Muži: 10. – 12. 12. 2016

Kritéria pro výběr pořadatele:

 1. hala s minimálně 2 – 3 dvorci s pevným nebo antukovým povrchem (2 kurty – počet účastníků 16; 3 kurty – počet účastníků 24),
 2. dostatečné funkcionářské a pořadatelské zabezpečení,
 3. zajištění vhodného ubytování dle písemných požadavků,
 4. zajištění vyplétací služby po celou dobu soutěže,
 5. možnost úschovy cenných věcí pro hráče v průběhu dne,
 6. zdravotní zajištění po dobu soutěže,
 7. uhrazení případného pronájmu haly,
 8. zajištění stravování a občerstvení přímo v areálu nebo v bezprostředním blízkém okolí.

Zabezpečení ze strany JčTS:

 1. dodání potřebného počtu míčů,
 2. delegování vrchního rozhodčího a jeho zástupce,
 3. postoupení veškerých komerčních práv pořadateli,
 4. vypracování písemné smlouvy o pořadatelství,
 5. poukázání účelové dotace 5000,- Kč/1 x akce pořadateli po vyhodnocení průběhu celé soutěže,
 6. náhradu delegovaným rozhodčím dle platných předpisů ČTS,
  viz www.rozhodci.cztenis.cz/docs/sazebnik_2015.xls nebo CTS-rozhodci-sazebnik_2015,
 7. přenechání pořadateli vkladů do soutěže – výše vkladů bude určena rozpisem.

Přihláška musí obsahovat: termín akce, kategorii, ředitele akce (adresa, mobil, e-mail), počet dvorců, povrch dvorců.

Písemné přihlášky zašlete nejpozději do 15. 10. 2016 na e-mail JčTS v.zasadilova@seznam.cz

Přihláška musí obsahovat:

termín akce, kategorii, ředitele akce (adresa, mobil, e-mail), počet dvorců, povrch dvorců.

Přebory mládeže v případě přidělení grantu či dotace  na uspořádání (KÚ Jihočeského kraje, ČEZ apod.) budou přiděleny pouze TK na území Jihočeského kraje.

Jiří Doubek v.  r.
předseda JčTS

Výběrové řízení na pořadatelství – halové turnaje třídy B v zimní sezóně 2016 – 17

Jihočeský tenisový svaz vypisuje výběrové řízení na pořadatelství halových turnajů třídy B v zimní sezóně 2016 – 17.

Termíny konání jednotlivých akcí:

 • Mladší žactvo: 10. – 13. 12. 2016
 • Starší žactvo: 18. – 21. 03. 2017
 • Dorost: 27. – 30. 12. 2016
 • Dospělí: 14. – 17. 01. 2017

Přihlášky o pořadatelství turnajů třídy B musí být doručeny na adresu:
V. Zasadilová
V. Nezvala 25
370 06 České Budějovice
e-mail: v.zasadilova@seznam.cz

nejpozději do 15. října 2015.

Přihlášky musí obsahovat:
termín akce, věkovou kategorii, úplnou adresu pořadatele a kontaktní osobu, včetně telefonického a e-mailového spojení, adresu haly (pouze pevná hala s minimálně 2 – 3 dvorci ), počet a povrch dvorců (též antuka), jméno vrchního rozhodčího.

Jiří Doubek v.  r.
předseda JčTS

Řádná VH JčTS a Zahajovací VH JTS dne 28. 6. 2016

Dle Ohlášení o svolání valné hromady Jihočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 43852441 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) ze dne 20. 5. 2016 proběhla dne 28. 6. 2016 Řádná valná hromada JčTS.

Následně proběhla Zahajovací valná hromada Jihočeského tenisového svazu, pobočného spolku Českého tenisového svazu (JTS).

Dokumenty schválené na zasedání těchto nejvyšších orgánů JčTS a JTS naleznete v rubrice Důležité dokumenty: www.jihocesky.cztenis.cz/dulezite-dokumenty/.

Krajští přeborníci – 2016

Výsledky jihočeského oblastního přeboru 14. – 16. 5. 2016 mladšího žactva a dorostu:

Výsledky jihočeského oblastního přeboru 4. – 6. 6. 2016 staršího žactva a dospělých:

Krajské přeborníky naleznete ve fotogalerii www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2016-2/krajsti-prebornici-2016.

Ohlášení o svolání valné hromady Jihočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 43852441 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku)

Vážení členové Jihočeského tenisového svazu,

tímto ohlašujeme, že valná hromada Jihočeského tenisového svazu (JTS) je svolána

dne 28. června 2016 od 18:00 hod. v sídle Svazu na adrese Suchovrbenská 1142/24, 370 06 České Budějovice 5.

Na programu valné hromady je schválení návrhu smlouvy o fúzi sloučením Českého tenisového svazu (ČTS) IČ: 538388, Pražského tenisového svazu (PTS) IČ: 41693965, Středočeského tenisového svazu (StTS) IČ: 48132993, Jihočeského tenisového svazu (JTS) IČ: 43852441, Západočeského tenisového svazu (ZTS) IČ: 49777491, Severočeského tenisového svazu (STS) IČ: 27051943, Východočeského oblastního tenisového svazu (VčOTS) IČ: 22876251, Jihomoravského tenisového svazu (JmTS) IČ: 15526810 a Severomoravského tenisového svazu (SmTS) IČ: 45234159.
Důvodem projednání návrhu smlouvy o fúzi je potřeba zjednodušit stávající organizační, administrativní a logistickou strukturu ČTS a oblastních tenisových svazů, které již nyní působí v těsně provázané organizační struktuře. Cílem je změna vztahu formálně na sobě nijak nezávislých spolků na organizační strukturu ČTS jako hlavního spolku a oblastních tenisových svazů jako jeho pobočných spolků ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Členům JTS jsou k dispozici v sídle JTS, a zároveň ke stažení ve formátu pdf. na těchto webových stránkách zde následující dokumenty:
návrh smlouvy o fúzi,
stanovy nástupnického spolku ČTS, příloha 1, příloha 2,
vzorové stanovy pobočného spolku ČTS,
přehled výkazů majetku a závazků všech zúčastněných spolků ne starší než šest měsíců a
zpráva vysvětlující hospodářské a právní důvody a důsledky fúze.

V Českých Budějovicích dne 20. 5. 2016

20160424_093133-img

Mezinárodní trojutkání mládeže – 2016

26. ročník Mezinárodního trojutkání mládeže do 14 let
Horní Rakousko – Dolní Bavorsko – Jižní Čechy
v termínu 23. – 24. 4. 2016 ve Zwieslu

Sestava družstva JčTS:
Vondráková, Caisová, Neradová, Muller, Fáček, Karger, Leipner, Mojžíš, Jiříková, Straková.
Nominace do družstva byla určena JčTS na základě umístění na CŽ 2015, na základě výsledků halové sezóny 2015/2016 a dle kvalifikační utkání nejmladších účastníků v Táboře.

Výsledky zápasů v utkání:

 • JčTS – H. Rakousko 4/11 (Body: Fáček, Leipner, Leipner – Mojžíš, Straková – Jiřková)
 • JčTS – D. Bavorsko 4/11 (Body: Mojžíš, Fáček – Muller, Leipner – Mojžíš, Straková – Jiříková)
 • D. Bavorsko – H. Rakousko 12/3

20160424_093255-img

Fotogalerie