Archiv rubriky: Kluby

Pořadatelé oblastních přeborů a turnajů B – léto 2021

Oblastní přebory
12. – 13. 6. 2021 babytenis (nejmladší žactvo) TJ Jiskra Třeboň, z.s.
22. – 24. 5. 2021 mladší žactvo TK Písek
12. – 14. 6. 2021 starší žactvo TK Pelhřimov
22. – 24. 5. 2021 dorost LTC České Budějovice, z.s.
12. – 14. 6. 2021 dospělí LTC Tábor 1903
Turnaje B
mladší žactvo
1. – 4. 7. 2021 LTC České Budějovice, z.s. (žáci, žákyně)
18. – 21. 9. 2021 LTC Tábor 1903 – žáci, TK Písek – žákyně
starší žactvo
9. – 12. 7. 2021 TK Pelhřimov – žáci, TK Písek – žákyně
21. – 24. 8. 2021 TK Písek – žáci, LTC Tábor 1903 – žákyně
dorost
17. – 20. 7. 2021 LTC Tábor 1903 – dorostenci, LTC České Budějovice z.s. – dorostenky
4. – 7. 9. 2021 LTC České Budějovice z.s. – dorostenci, TK Pelhřimov – dorostenky
dospělí
6. – 9. 7. 2021 LTC České Budějovice z.s. (muži, ženy)
14. – 17. 8. 2021 TK Strakonice (muži, ženy)

Věra Zasadilová,
předsedkyně STK

Přihlášky soutěží družstev 2021, poplatky

Aktualizováno 17. 1. 2021.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Družstva pro soutěže 2021: JTS-Druzstva-pro-souteze-2021.xlsx.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2021 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2021 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2014 – 2015
Baby 2012 – 2013
Mladší žactvo 2009 – 2011
Starší žactvo 2007 – 2011
Dorost 2003 – 2011
Dospělí 2011 a starší

Do 31. 1. 2021 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

 • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
 • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
 • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
 • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Pro rok 2021 trvá možnost zakoupení kartonu míčů Wilson US OPEN za Kč 1200,-. pro každé přihlášené mládežnické družstvo.
www.jihocesky.cztenis.cz/zmena-odberoveho-nakupniho-mista-oficialnich-micu-jts

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek:

 • v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a
 • v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK

Výběrové řízení – pořadatelé: letní přebory a turnaje B jednotlivců 2021

Aktualizace 13. 1. 2021

JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců jihočeské oblasti v následujících termínech:

 • BABY tenis
  12. – 13. 6. 2021.
 • Mladší žactvo:
  22. – 24. 5. 2021.
 • Starší žactvo:
  12. – 14. 6. 2021.
 • Dorost:
  22. – 24. 5. 2021.
 • Dospělí:
  12. – 14. 6. 2021.

Zároveň JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních turnajů třídy B v následujících termínech:

 • Dospělí:
  6. – 9. 7. 2021,
  14. – 17. 8. 2021.
 • Dorost:
  17. – 20. 7. 2021,
  4. – 7. 9. 2021.
 • Starší žactvo:
  9. – 12. 7. 2021,
  21. – 24. 8. 2021.
 • Mladší žactvo:
  1. – 4. 7. 2021,
  18. – 21. 9. 2021.

Další informace jsou uvedeny v dokumentu JTS-VyberoveRizeni-LetniPrebory-Turnaje-B-Jednotlivci-2021-20201221.pdf.
Přihlášky JTS-VyberoveRizeni-Prihlaska-2021.docx zašlete nejpozději do 13. 1. 2021 do 12:00 na e-mail v.zasadilova@seznam.cz.

VV rozhodl na svém jednání dne 13. 1. 2021 zvýšit vklady hráčů na letních oblastních přeborech 2021:
– mládež: z Kč 200,- na Kč 300,- a
– dospělí: z Kč 300,- na Kč 400,-.

Ing. Miloslav Hlaváček v.  r.
předseda JTS

Přadatelé: halové přebory a turnaje třídy B v zimní sezóně 2020/21

Ve výběrovém řízení na pořadatele halových přeborů a turnaje třídy B v zimní sezóně 2020/21 rozhodl VV JTS na svém jednání dne 30. 9. 2020:

Oblastní halové přebory:

13. – 14. 03. 2021 baby LTC České Budějovice 16 chlapců, 16 dívek
02. – 04. 01. 2021 ml. žactvo LTC Č. Budějovice 24 žáci antuka,
16 žákyně koberec
23. – 25. 01. 2021 st. žáci TK Pelhřimov 24 žáků
st. žákyně LTC Č. Krumlov 24 žákyň
06. – 08. 02. 2021 dorostenci LTC Č. Krumlov 24 dorostenců
dorostenky TK Strakonice 24 dorostenek
07. – 09. 11. 2020 ženy TK Pelhřimov 24
05. – 07. 12. 2020 muži TK Strakonice 24

Halové turnaje třídy B:

5. – 8. 12. 2020 mladší žactvo LTC Č. Budějovice žáci
13. – 16. 3. 2021 st. žáci TK Pelhřimov
st. žákyně LTC Č. Krumlov
26. – 29. 12. 2020 dorost LTC Č. Budějovice dorostenci, dorostenky
9. – 12. 1. 2021 dospělí TK Strakonice muži

Zdůrazňujeme povinnost organizujícím oddílům uvést u zadaných v halových turnajů v poznámce turnaje v IS jméno vrchního rozhodčího.