Soutěže družstev 2022 – rozlosování

Dne 19. března 2022 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2022 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-2022/)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS do 20. dubna 2022.

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazenému do soutěže 2022 je možné zakoupit karton míčů Wilson US OPEN za zvýhodněnou cenu Kč 1600,-/karton. Na následném odběru uhrazených míčů je nutno se dohodnout s panem Miroslavem Vaníčkem na tel 725 925 227.

† Zbyněk Malát

V pátek 4. března náhle zemřel pan Zbyněk Malát. Bylo mu 81 let. Do poslední chvíle patřil k činným předním osobnostem jihočeského tenisu, byť žil v Kraji Vysočina. Působil řadu let jako rozhodčí a jako činovník v dalších orgánech tenisu v Jihočeském kraji i na celostátní úrovni. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 11. března od 10 hodin ve smuteční obřadní síni v Pelhřimově.
Valná hromada JTS 2017