Pozvánka – valná hromada JTS – 2019

Výkoný výbor JTS vás zve
na valnou hromadu Jihočeského tenisového svazu,

která se koná dne 16. března 2019 (sobota) v 10:00 hod.
v areálu restaurace „U Jelena“, Suchovrbenská 24, Č. Budějovice

Program valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Volba komisí (mandátová, návrhová)
  3. Zpráva o činnosti JTS za rok 2018
  4. Zpráva o hospodaření za rok 2018
  5. Zpráva tréninkového střediska mládeže
  6. Zpráva kontrolní komise
  7. Plán činnosti a rozpočet na rok 2019
  8. Předání titulů Přeborník jihočeské oblasti družstev
  9. Diskuse
  10. Návrh na usnesení
  11. Přestávka – oběd
  12. Závěr

Č. Budějovice, 1. 3. 2018

Ing. Miloslav Hlaváček, v. r.
předseda JTS

Zástupci klubů s delegáty na valnou hromadu JTS obdrželi spolu s pozvánkou mimo jiné i dokumenty:

 • JTS plnění rozpočtu 2018, návrh rozpočtu 2019,
 • Stav financí JTS a JiTeS k 31. 12. 2018.

Počty delegátů valné hromady dle platných stanov JTS 2019

TK Písek 2x Start Č. Budějovice 1x
TK J. Hradec 2x Jiskra Bechyně 2x
TK ZVVZ Milevsko 1x TJ TK MANE Hluboká nV 2x
TK Sezimovo Ústí 2x TJ Jiskra Třeboň 1x
TJ Blatná 2x TK Pelhřimov 2x
LTC Velešín 1x TC Týn nad Vltavou 1x
LTC T-S Č. Budějovice  2x LTC Tábor 1903 2x
TK Strakonice 2x Sokol TK Kaplice 1x
TK Soběslav 2x SKT Planá n. Luž. 2x
LTC Humpolec 2x TJ Spartak Trhové Sviny 1x
TK Ostrovec 1x TK Zliv 1x
LTC Český Krumlov 2x TK SK Dobrá Voda u ČB 2x
Tenis DDM Prachatice z. s. 1x

Kanáří naděje za tenisové výsledky 2018

VV JTS 12. února 2019 ocenil „kanářími nadějemi“ za tenisové výsledky za rok 2018:

Ceny předali:

V naší fotogalerii naleznete podrobnosti z předání ocenění v Písku dne 12. února 2019: www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2018-2/kanari-nadeje-2018/.

Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2019, poplatky

Aktualizováno 12. 2. 2019.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2019 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2019 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2012 – 2013
Baby 2010 – 2011
Mladší žactvo 2007 – 2009
Starší žactvo 2005 – 2009
Dorost 2001 – 2009
Dospělí 2009 a starší

Do 31. 1. 2019 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

 • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
 • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
 • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
 • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) je možné zakoupit karton míčů Wilson za Kč 1200,-. Míče uhraďte předem do 28. 2. 2019.
Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2019 dne 16. března 2019.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek: v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce klub v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínáme, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK

Nové úrazové pojištění členů ČUS

Od 1. 2. 2019 vstoupila v platnost nová úrazová pojistka uzavřená pro celé sportovní prostředí s Pojišťovnou VZP, a.s.

Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěny také všechny sdružené subjekty České unie sportu, tzn. sportovní svazy, krajské a okresní organizace, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Kompletní informace jsou uvedeny na stránce ČUS www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.

Pojistná plnění vzniklá do 31. 1. 2019 vyřizuje nadále Kooperativa pojišťovna, a.s..

Také pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřené se společností Kooperativa, se nemění.