Přihlášky soutěží družstev 2024

aktualizováno 12. 1. 2024

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Družstva pro soutěže 2024:

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2024 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2024 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.
(Pro přehlednost žádáme o pečlivé vyplnění přihlášek.)

Soutěž družstevRočníky
Mini2017 – 2018
Baby2015 – 2016
Mladší žactvo2012 – 2014
Starší žactvo2010 – 2014
Dorost2006 – 2014
Dospělí2014 a starší

Do 31. 1. 2024 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS,
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek:

  • v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a
  • v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK

Výběrové řízení – pořadatelé: letní přebory a turnaje B jednotlivců 2024

JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců jihočeské oblasti a letních turnajů třídy B:


Přihlášku JTS-VyberoveRizeni-Prihlaska-2024.docx zašlete nejpozději do 15. 1. 2024 na e-mail v.zasadilova@seznam.cz.

Ing. Miloslav Hlaváček v.  r.
předseda JTS