Kanáří naděje za tenisové výsledky 2018

VV JTS 12. února 2019 ocenil „kanářími nadějemi“ za tenisové výsledky za rok 2018:

Ceny předali:

V naší fotogalerii naleznete podrobnosti z předání ocenění v Písku dne 12. února 2019: www.jihocesky.cztenis.cz/fotogalerie/2018-2/kanari-nadeje-2018/.

Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2019, poplatky

Aktualizováno 12. 2. 2019.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2019 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2019 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2012 – 2013
Baby 2010 – 2011
Mladší žactvo 2007 – 2009
Starší žactvo 2005 – 2009
Dorost 2001 – 2009
Dospělí 2009 a starší

Do 31. 1. 2019 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) je možné zakoupit karton míčů Wilson za Kč 1200,-. Míče uhraďte předem do 28. 2. 2019.
Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2019 dne 16. března 2019.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek: v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce klub v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínáme, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK

Nové úrazové pojištění členů ČUS

Od 1. 2. 2019 vstoupila v platnost nová úrazová pojistka uzavřená pro celé sportovní prostředí s Pojišťovnou VZP, a.s.

Touto pojistnou smlouvou jsou pojištěny také všechny sdružené subjekty České unie sportu, tzn. sportovní svazy, krajské a okresní organizace, tělovýchovné jednoty a sportovní kluby.

Kompletní informace jsou uvedeny na stránce ČUS www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.

Pojistná plnění vzniklá do 31. 1. 2019 vyřizuje nadále Kooperativa pojišťovna, a.s..

Také pojištění obecné odpovědnosti za újmu způsobenou činností trenéra či cvičitele, uzavřené se společností Kooperativa, se nemění.

Změna odběrového/nákupního místa oficiálních míčů JTS

Informace pro kluby a oddíly JTS.
Dne 15. 1. 2019 došlo ke změně odběrového (nákupního) místa oficiálních míčů JTS.

Novým místem je sídlo
Okresního sdružení ČUS České Budějovice
Náměstí Přemysla Otakara II č. 33
Č. Budějovice, 370 01

Kontaktní osoba:
Mgr. Jan Steinbauer
T: 606 380 851, 387 210 209; e-mail:
cb@jck.cuscz.cz

Způsob odběru míčů se nemění, tzn. proti hotovostní úhradě (či odběr zdarma dle rozpisů JTS proti podpisu).
Důležitá změna: míče vyzvedávejte po předchozí domluvě s p. Mgr. J. Steinbauerem.
S možností odběru je možno počítat v pracovní dny mezi 9:00 – 15:30 hodinou (případně jindy po dohodě).

Věra Zasadilová