Přihlášky soutěží družstev a turnajů třídy C a D 2017, poplatky

Přihlášky do soutěží družstev 2017 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2017 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Do 31. 1. 2017 mají také oddíly povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo oddílu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má oddíl v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když oddíl nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo,
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) je možné zakoupit karton míčů Wilson US OPEN za Kč 1200,-.
Tyto míče bude možné odebrat v den a místě losování družstev 2017.

Do konce ledna je též nutno zadat do IS ČTS turnaje třídy C a D, které chce oddíl v letní sezoně pořádat. V zadání musí být v kolence poznámka uvedeno jméno vrchního rozhodčího s platnou licencí, který bude vykonávat funkci po celou dobu turnaje.
Připomínám, že následně musí být toto jméno uvedeno i v zápise výsledků z turnaje v kolonce vrchní rozhodčí.

Věra Zasadilová, předseda STK