Výzva pro oddíly JTS a okresní svazy

Rok 2017 je rokem volebním (předseda, výkonný výbor, kontrolní komise) a proto žádáme oddíly a okresní svazy o návrhy kandidátů na předsedu JTS.
Vaše návrhy můžete zaslat nejpozději do 31. 1. 2017 písemně na adresu sídla Jihočeského tenisového svazu
Náměstí Přemysla Otakara II. 118/33,
České Budějovice 1,
370 01 České Budějovice.

Návrhy lze též zaslat e-mailem na adresu předsedy dozorčí komise p. Mgr. Jana Steinbauera jan.stein@email.cz.

Dále žádám oddíly o kontrolu údajů (zejména č. účtu, IČ, e-mail, telefon) uvedených  na http://www.jihocesky.cztenis.cz/kontakty/adresar-klubu-jcts/ nebo v souboru jts-kluby-2016-v20161219.pdf.
Případné nepřesnosti sdělte prostřednictvím e-mailu v.zasadilova@seznam.cz.