Rozpisy smíšená družstva a letní přebory jednotlivců – 2023

Aktualizace 26. 4. 2023

VV JTS rozhodl na svém jednání dne 26. 4. 2023, že nesouhlasí se zařazením oblastních přeborů jednotlivců JTS do akce Jihočeská tour ani se započítáním bodů z oblastních přeborů jednotlivců do této soutěže.