Rozpis a rozlosování smíšená družstva – 2023

Aktualizace 28. 3. 2023


Časový harmonogram dle pokynu ČTS:

  • 5. 4. 2023: bude zveřejněn tzv. letní žebříček ČTS, podle kterého se budou vytvářet soupisky družstev 2023,
  • 5. 4. 2023: bude spuštěno zadávání soupisek v IS,
  • 20. 4. 2023: bude zahájeno schvalování soupisek družstev.

Dne 1. března 2023 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2023 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-2023/)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS do 15. dubna 2022.

Ke každému mládežnickému družstvu (dorost, starší a mladší žactvo) zařazenému do soutěže 2023 je možné zakoupit karton míčů Wilson za zvýhodněnou cenu Kč 1600,-/karton. Odběr uhrazených míčů bude možný na valné hromadě 18. 3. 2023 a nebo později po dohodě panem Miroslavem Vaníčkem na tel 725 925 227.