Některé změny v soutěžním řádu od 15. 4. 2023

Dle nově vydaného soutěžního řádu 15. 4. 2023 www.cztenis.cz/docs/2023-soutezni-rad.pdf (změny a doplňky jsou podtržené) se mění v rozpise soutěží družstev 2023 následující články.


7. Předpis

Hraje se podle soutěžního řádu tenisu platného od 15. 4. 2023 a podle platných pravidel.
Dále platí všechna ustanovení tohoto rozpisu.

10. Systém soutěží a způsob hry

Přebor se hraje jednokolově – každý s každým. Základní sestava 4+2.
Zápasy dvouher se hrají na dvě vítězné sady ze tří, systémem tie-break při stavu 6:6 ve všech sadách.
V zápasech čtyřher se hraje systémem NO – AD, místo závěrečné sady se hraje match tie-break do 10 bodů.
Ve všech dvouhrách i čtyřhrách mládežnických soutěžích se aplikuje pravidlo No Let.

15. Zápis o utkání

Pořádající klub vyplní neodkladně po skončení či přerušení (i v případě nezahájení) utkání aktuální výsledky do IS ČTS, nejpozději však do 21:00 v den ukončení či přerušení utkání. Hosté do následujících 24 hodin potvrdí jeho správnost.

Při nepotvrzení je zápas považován za odsouhlasený.

Během utkání se dvojmo vyhotovuje listinná forma zápisu, pro každého ze soupeřů jedna kopie. V případě, že se utkání neuskutečnilo nebo nedohrálo, musí být písemný i elektronický zápis rovněž vyplněn a v jeho poznámce musí být uveden termín nového utkání resp. dohrávky. Pokud se podle čl. 124 soutěžního řádu kapitáni nedohodnou na datu do 15 dnů od původního termínu, nastupuje automaticky v platnost příslušný náhradní termín pro každé kolo, tak, jak je uveden v rozlosování soutěže (jiný důvod použití náhradního termínu nepřichází v úvahu). Dohodnutý čas nového utkání resp. dohrávky je třeba uvést rovněž v zápise o utkání. Doba zahájení dohrávky musí odpovídat stavu rozehranosti utkání tak, aby bylo pokud možno garantováno dokončení utkání v příslušný den. Je-li nutno dohodnout termín nového utkání resp. dohrávky, které již bylo před tím jednou odloženo, zkracuje se výše uvedená 15-denní lhůta na 7 dnů. Nedojde-li v tomto duchu k dohodě při opakované dohrávce, stanoví nový termín řídící orgán.


Žádáme o dodržování zadávání výsledků do IS ČTS. Připomínáme, že zápis musí být zadán i v případě, že není vůbec zápas zahájen, nebo nedohrán (např. pro nepřízeň počasí) včetně domluvy data sehrání či dohrání.

Věra Zasadilová, předseda STK