Dotace JčK pro Jihočeský tenisový svaz

Na základě žádosti Jihočeského tenisového svazu schválila rada Jihočeského kraje usnesením ze dne 23. 6. 2016 poskytnutí dotace ve výši Kč 100 000,- na projekt „Celoroční sportovní činnost dětí a mládeže ve vybraných sportovních klubech a oddílech“.

JčTS rozdělil dotaci v celkové výši Kč 100 000,- pro tyto tenisové kluby po Kč 20 000,-:

  1. TK ZVVZ Milevsko,
  2. LTC Č.Krumlov,
  3. TK MAS S.Ústí,
  4. TK Soběslav,
  5. TK TJ Jiskra Třeboň.

Do výběru byly zařazeny kluby, které zatím neobdrželi obdobnou dotaci, s počtem registrovaných členů nad 40.
Kritéria rozdělení:

  • váha 50 %: počet registrací;
  • váha 50 % počet družstev v mládežnických kategoriích bez mini a baby.