Řádná VH JčTS a Zahajovací VH JTS dne 28. 6. 2016

Dle Ohlášení o svolání valné hromady Jihočeského tenisového svazu, o. s. IČ: 43852441 (dle požadavku § 278 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku) ze dne 20. 5. 2016 proběhla dne 28. 6. 2016 Řádná valná hromada JčTS.

Následně proběhla Zahajovací valná hromada Jihočeského tenisového svazu, pobočného spolku Českého tenisového svazu (JTS).

Dokumenty schválené na zasedání těchto nejvyšších orgánů JčTS a JTS naleznete v rubrice Důležité dokumenty: www.jihocesky.cztenis.cz/dulezite-dokumenty/.