Tisková zpráva: ČTS rozhodl o pokračování soutěží

Sportovně-technický úsek Českého tenisového svazu vydal v okamžité reakci na poslední rozhodnutí vlády České republiky pokyny pro letošní rok.

Rozhodl o tom, že všechny turnaje a přebory, které byly zařazené do letní termínové listiny Českého tenisového svazu pro letošní rok v období od 14. dubna do 15. června, se ruší. Pořadatelé je však mohou po dohodě s příslušným oblastním nebo ústředním tenisovým svazem přesunout na pozdější termíny. „Poplatky za zařazení turnajů do letní tenisové listiny se budou vracet,“ sdělil za sportovně-technický úsek svazu Leoš Fiala.

Zároveň uvedl, že některé soutěže smíšených družstev dospělých, od druhé ligy níže, se uskuteční ve zkrácené formě na tři kola vyřazovacím způsobem o všechna umístění. Spadají sem vedle druhé ligy i divize dospělých, Moneta pohár dorostu a obě kategorie žactva. Začátek bude upřesněný nejpozději do 15. května. V úvahu připadají soboty 6. a 13. června, kdy budou hrát dospělí a zároveň starší žactvo. Následující neděli 7. nebo 14. června se zapojí dorost a mladší žactvo. Do 20. dubna chce sportovně-technický úsek svazu upřesnit a zveřejnit, jak se bude do rozlosování osm týmů nasazovat. Na oblastních svazech je, zda zorganizují a určí hrací systém i pro další soutěže smíšených družstev všech kategorií, které řídí.

Leoš Fiala dále sdělil, že systémy a termíny finálových turnajů mistrovství republiky družstev všech kategorií, a k tomu i první ligy, se nemění. Kluby mohou nadále do informačního systému zadávat soupisky. Konečný termín je posunutý do 15. května. Do té doby bude také upřesněn postupový klíč na mistrovství republiky jednotlivců.

Jihočeský tenisový svaz vyzývá na základě této zprávy kluby, které se účastní jím řízených nižších soutěží, aby se do konce dubna vyjádřily. Otázka zní, zda chtějí, nebo nechtějí, hrát ve zkrácené formě soutěže družstev, ve kterých mají své týmy.