Soutěže družstev 2019 – rozlosování

Aktualizace 27. 3. 2019:

  • od 1. 4. 2019 budou moci kluby zadávat v IS soupisky.
    (Znamená to zároveň, že možnost vytvořit žádost o přestup nebo hostování je definitivně uzavřena!)
  • na soupisku lze zadat pouze hráče, který má platnou registraci alespoň do 30. 6. 2019.
  • soupisky je třeba zadat do 15. 4. 2019.

___________________

Dne 16. března 2019 proběhlo rozlosování soutěže družstev pro rok 2019 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-pro-rok-2019/.)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS od 1. dubna 2019.

Sdělení STK: z důvodu účasti hráčů na mezinárodním trojutkání ve dnech 27. a 28. dubna 2019, kdy již běží soutěže družstev, mohou oddíly nominovaných hráčů domluvit se soupeřem odklad zápasu na náhradní termín 1. nebo 8. května 2019. Žádáme o sdělení dohod o náhradních termínech.

Při rozlosování 24. března 2018 byla schválena změna pro soutěž v roce 2019 v KP V. dospělých.
V roce 2019, pokud bude dostatečný počet přihlášených družstev, budou stávající skupiny KP V. A a B změněny na KP V. a KP VI.
Rozdělení tedy bylo provedeno tak, že postup do KP IV. zůstává – to znamená z každé skupiny (A i B) postoupí vítězové těchto skupin. Další tři nejvýše umístěná družstva z každé skupiny byla zařazena do KP V. a doplněna o sestupující družstva z KP IV. Zbylá družstva ve skupinách a nově přihlášená družstva tvoří KP VI.