Informace STK k soutěži družstev 2017

Z důvodu dlouhodobé nepřízni počasí STK povoluje oddílům, které nebudou mít způsobilé
kurty ke hře, přeložit zápasy 1. kola na náhradní termín a to z 29. 4. 2017 na 7. 5. 2017 a pokud bude nutné i zápasy z 30. 4. 2017 na 6. 5. 2017.

Oddíly své rozhodnutí oznámí soupeři a přeložení – náhradní termín uvedou v zápise o utkání.

za STK Věra Zasadilová