Doplnění rozpisu soutěží družstev 2015

Rozpis soutěží družstev  2015 JcTS-Rozpis-druzstva-2015-20150114 se rozšiřuje v bodě 6.:

  • Dle čl. 104 Soutěžního řádu ČTS  je kapitán družstva povinen při písemném nahlášení sestavy pro dvouhry (případně čtyřhry) předložit ke kontrole:
    a) soupisku družstva,
    b) registrační průkazy nebo jiné doklady totožnosti všech hráčů zařazených do sestavy.

Upozorňujeme zástupce a pověřené osoby oddílů, že hráčům, kteří byli zaregistrováni prostřednictvím is.cztenis.cz, je možno vytisknou registraci z IS včetně nahrané fotografie hráče pořízené např. prostřednictvím mobilního telefonu.

Jiří Doubek, předseda JčTS