† Zbyněk Malát

V pátek 4. března náhle zemřel pan Zbyněk Malát. Bylo mu 81 let. Do poslední chvíle patřil k činným předním osobnostem jihočeského tenisu, byť žil v Kraji Vysočina. Působil řadu let jako rozhodčí a jako činovník v dalších orgánech tenisu v Jihočeském kraji i na celostátní úrovni. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 11. března od 10 hodin ve smuteční obřadní síni v Pelhřimově.
Valná hromada JTS 2017