Zakládání turnajů do Zimní termínové listiny 2018

Dne 3. 10. 2017 bylo spuštěno zakládání turnajů do Zimní termínové listiny 2018 v Informačním systému ČTS.

Harmonogram:

  • 3. – 25. 10. 2017 – kontaktní osoby pořadatelských klubů mají možnost založit turnaj C, D do ZTL 2018,
  • 25. – 31. 10. 2017 – pověřený pracovník OTS schvaluje turnaje C, D a zakládá oblastní přebory do ZTL 2018.
  • Schválené turnaje budou zveřejněny v termínové listině 1. 11. 2017.

Instrukce pro turnaje třídy „B“: tyto turnaje zadají do termínové listiny kontaktní osoby pořádajícího klubu.
Tyto turnaje se v TL zakládají nejpozději do 25. 10. 2017 jako turnaje třídy „C“. (Pověření pracovníci OTS následně – po 25. 10. 2017 – změní u příslušných turnajů třídu turnaje na „B“ a následně turnaje schválí.)

Halové oblastní přebory zadávají pracovníci OTS do 31. 10. 2017.

Halových okresní přebory bude možné zadat kontaktní osoba pořádajícího klubu do ZTL 2018 nejpozději do 31. 12. 2017.
V názvu přeboru musí být uvedeno: „Halový okresní …“, resp. „Halový meziokresní přebor …“ + označení okresu. Tedy např. Halový okresní přebor Strakonice. Často zde není název žádný nebo není výslovně uveden okres.
Pokud nebude turnaj řádně pojmenován, nebude možno rozlišit o jaký přebor se jedná a nubede možno jim přidělit příslušné kódové číslo a turnaj (přebor) se neobjeví v termínové listině ČTS.