Výzva – volební VH JTS 2022

Výzva všem tenisovým klubům a oddílům sdruženým v JTS a předsedům OTS

Po uplynutí pětiletého funkčního období, bude následující VH JTS volební. Podle Stanov JTS se na ní bude volit předseda JTS.

Vyzýváme zástupce oddílů a klubů, sdružených v JTS a předsedy OTS k předkládání písemných návrhů kandidátů na předsedu a to prostřednictvím předsedy Kontrolní komise JTS Mgr. Jana Steinbauera, Náměstí Přemysla Otakara II. 118/33 nebo e-mailem: jan.stein@email.cz, a to do 28. 2. 2022. Upozorňujeme, že předsedou JTS se může stát člen JTS starší 21 let.

Volební VH JTS je plánována na 19. 3. 2022. Pozvánky delegátům budou zaslány samostatně.