Výběrové řízení – pořadatelé: letní přebory a turnaje B jednotlivců 2024

JTS vypisuje výběrové řízení na pořadatele letních přeborů jednotlivců jihočeské oblasti a letních turnajů třídy B:


Přihlášku JTS-VyberoveRizeni-Prihlaska-2024.docx zašlete nejpozději do 15. 1. 2024 na e-mail v.zasadilova@seznam.cz.

Ing. Miloslav Hlaváček v.  r.
předseda JTS