Výběrové řízení na pořadatelství – halové přebory jednotlivců jihočeské oblasti 2015-16

Jihočeský tenisový svaz vypisuje výběrové řízení na pořadatele halových přeborů 2015 – 16 v následujících termínech:

 • Mladší žactvo: 9. – 11. 01. 2016
 • Starší žactvo: 23. – 25. 01. 2016
 • Dorost: 13. – 15. 02. 2016
 • Ženy: 21. – 23. 11. 2015
 • Muži: 28. – 30. 11. 2015

Kritéria pro výběr pořadatele:

 1. hala s minimálně 2 – 3 dvorci s pevným nebo antukovým povrchem (2 kurty – počet účastníků 16; 3 kurty – počet účastníků 24),
 2. dostatečné funkcionářské a pořadatelské zabezpečení,
 3. zajištění vhodného ubytování dle písemných požadavků,
 4. zajištění vyplétací služby po celou dobu soutěže,
 5. možnost úschovy cenných věcí pro hráče v průběhu dne,
 6. zdravotní zajištění po dobu soutěže,
 7. uhrazení případného pronájmu haly,
 8. zajištění stravování a občerstvení přímo v areálu nebo v bezprostředním blízkém okolí.

Zabezpečení ze strany JčTS:

 1. dodání potřebného počtu míčů,
 2. delegování vrchního rozhodčího a jeho zástupce,
 3. postoupení veškerých komerčních práv pořadateli,
 4. vypracování písemné smlouvy o pořadatelství,
 5. poukázání účelové dotace 5000,- Kč/1 x akce pořadateli po vyhodnocení průběhu celé soutěže,
 6. náhradu delegovaným rozhodčím dle platných předpisů ČTS,
  viz www.rozhodci.cztenis.cz/docs/sazebnik_2015.xls nebo CTS-rozhodci-sazebnik_2015,
 7. přenechání pořadateli vkladů do soutěže – výše vkladů bude určena rozpisem.

Přihláška musí obsahovat: termín akce, kategorii, ředitele akce (adresa, mobil, e-mail), počet dvorců, povrch dvorců.

Písemné přihlášky zašlete nejpozději do 15. 10. 2015 na e-mail JčTS v.zasadilova@seznam.cz

Jiří Doubek v.  r.
předseda JčTS