Soutěže družstev 2018 – rozlosování

Dne 24. března 2018 proběhlo rozlosování (dolosování) soutěže družstev pro rok 2018 za účasti zástupců klubů. (Pozvánka www.jihocesky.cztenis.cz/pozvanka-losovani-preboru-jiznich-cech-smisenych-druzstev-pro-rok-2018/ .)

Kapitáni družstev resp. pověřené osobou klubů vkládají soupisky do IS ČTS https://is.cztenis.cz/ v rubrice „Soupiska družstva“ po zpřístupnění rubriky správcem IS od 1. do 20 dubna 2018.

Při rozlosování 24. března 2018 byla schválena změna pro soutěž v roce 2019 v KP V. dospělých.
V roce 2019, pokud bude dostatečný počet přihlášených družstev, budou stávající skupiny KP V. A a B změněny na KP V. a KP VI. Rozdělení bude provedeno tak, že postup do KP IV. zůstává – to znamená z každé skupiny (A i B) postoupí vítězové těchto skupin. Další tři nejvýše umístěná družstva z každé skupiny budou zařazena do KP V. a doplněna o sestupující družstva z KP IV. Zbylá družstva ve skupinách a nově přihlášená družstva vytvoří KP VI.