Sdělení JTS v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

V návaznosti na dnes vyhlášený nouzový stav vládou České republiky a sdělení ministra vnitra na odpolední tiskové konferenci rozhodlo vedení JTS o zrušení konání valné hromady JTS svolané na 14. 3. 2020.

Další pokyny a informace o konání VH a k řízení tenisových akcí, které jsou v gesci JTS, budou vydány po odvolání nouzového stavu. 

Dále Vás informujeme o Rozhodnutí ČTS o zrušení soutěží od 10. 3. 2020 do 31. 3. 2020
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2008 Sb., o ochraně veřejného zdraví nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 toto mimořádné opatření:
„Zakazují se s účinností od 10. 3. 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.“
Na základě tohoto mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví vydává Český tenisový svaz s účinností od 10. 3. 2020 do 31. 3. 2020 následující rozhodnutí: Ruší se všechny soutěže zařazené do oficiální termínové listiny ČTS ve všech věkových kategoriích. O dalším postupu bude Český tenisový svaz včas informovat.