Přihlášky soutěží družstev 2021, poplatky

Aktualizováno 17. 1. 2021.

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Družstva pro soutěže 2021: JTS-Druzstva-pro-souteze-2021.xlsx.

Přihlášky do soutěží (včetně MINI a BABY) družstev 2021 musí být kluby odeslány nejpozději do 31. 1. 2021 na adresu vedoucí soutěží: v.zasadilova@seznam.cz.

Soutěž družstev Ročníky
Mini 2014 – 2015
Baby 2012 – 2013
Mladší žactvo 2009 – 2011
Starší žactvo 2007 – 2011
Dorost 2003 – 2011
Dospělí 2011 a starší

Do 31. 1. 2021 mají také kluby povinnost uhradit veškeré příslušné poplatky na účet JTS 316793/0300 (s variabilním symbolem: číslo klubu 200..) a příp. upřesňujícím popisem platby:

  • kolektivní registrace ve výši Kč 1 000,- s variabilním symbolem: evidenční číslo klubu,
  • poplatek Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má klub v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI) nebo
  • poplatek Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když klub nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS),
  • poplatek Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo).

Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže.

Pro rok 2021 trvá možnost zakoupení kartonu míčů Wilson US OPEN za Kč 1200,-. pro každé přihlášené mládežnické družstvo.
www.jihocesky.cztenis.cz/zmena-odberoveho-nakupniho-mista-oficialnich-micu-jts

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek:

  • v soutěži Divize ve výši 1 000,- Kč a
  • v soutěži Krajský přebor dospělých 500,- Kč.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK