Pořadatelé: halové přebory a turnaje třídy B v zimní sezóně 2017/18

Ve výběrovém řízení na pořadatele halových přeborů a turnaje třídy B v zimní sezóně 2017/18 rozhodl VV JTS na svém jednání dne 4. 10. 2017: JTS-VysledkyVyberovehoRizeniZima-2017-18-20171004.pdf

Zdůrazňujeme povinnost organizujícím oddílům uvést u zadaných v halových turnajů v poznámce turnaje v IS jméno vrchního rozhodčího.