Pokyny pro kluby – soutěže družstev 2020

Přeborů družstev se účastní družstva řádně přihlášená do soutěže v souladu s článkem 71. – 72. Soutěžního řádu.

Přihláška musí být odeslána nejpozději do 31. 1. 2020 na adresu vedoucí soutěží (v.zasadilova@seznam.cz). Do tohoto data musí oddíly uhradit veškeré poplatky na účet JTS 316793/0300, a to kolektivní registrace ve výši Kč 1000,-, poplatek ve výši Kč 300,- za každé přihlášené družstvo dospělých, když má oddíl v soutěži přihlášeno též mládežnické družstvo (včetně BABY a MINI); Kč 600,- za každé družstvo dospělých, když oddíl nemá v soutěži žádné mládežnické družstvo (dle čl. 72 písmeno b) soutěžního řádu ČTS) a Kč 300,- za každé mládežnické družstvo (dorost, starší a mladší žactvo) přihlášené do soutěže 2020.
Variabilním symbolem u plateb je evidenční číslo oddílu. Pokud nebudou poplatky uhrazeny v termínu, nebude oddíl (družstvo) zařazen do soutěže. Přihlášku do soutěží MINI a BABY tenisu zašlou oddíly též do 31. 1. 2020.

  • MINI tenis: ročník 2013 – 2014
  • BABY tenis: ročník 2011 – 2012
  • Mladší žactvo: ročník 2008 – 2010
  • Starší žactvo: ročník 2006 – 2010
  • Dorost: ročník 2002 – 2010
  • Dospělí: ročník 2010 a starší.

Za provedenou výměnu soutěží mezi dvěma kluby dle čl. 74 Soutěžního řádu stanovuje řídící orgán poplatek: v soutěži Divize ve výši Kč 1000,- a v soutěži Krajský přebor dospělých Kč 500,-.

Písemný doklad o této výměně, podepsaný zákonnými zástupci obou klubů, musí být doložen nejpozději 14 dnů před uzávěrkami přihlášek do soutěží.

Věra Zasadilová, předseda STK