Informace VV JTS pro tenisové kluby oblasti

Vážení sportovní přátelé,
v posledních dnech došlo ze strany Vlády ČR k určitému rozvolnění opatření ve sportu. Níže přikládáme pro názornost odkazy:

Na základě aktuální situace proto upravujeme začátek a průběh jarní části sezóny v naší oblasti následovně:

 1. Všechny soutěže smíšených družstev dospělých, dorostu, staršího a mladšího žactva se budou hrát zkrácenou formou na 3 kola (vyřazovací způsob o všechna umístění) v termínech:
  29. – 30. 5. 2021, 5. – 6. 6. 2021 a 19. – 20. 6. 2021.
  Soutěže byly vylosovány a zadány do IS. Pro rozlosování ve všech soutěžích platí pro úvodní kolo původní los 7. kola. Rozpis soutěží družstev je zveřejněn.
  Ve všech soutěžích se hraje kromě umístění o postup a sestup družstev.
 2. Soutěže družstev minitenisu a babytenisu se budou hrát 26. a 27. 6. 2021.
 3. Oblastní přebory jednotlivců:
  Oblastní přebory dorostu a mladšího žactva se přesouvají na 26.-28.6.2021 a termín oblastních přeborů dospělých, staršího žactva a v babytenisu zůstává nezměněn ve dnech 12. – 14. 6. 2021. Rozpis přeborů jednotlivců je zveřejněn.
  Pořadatelé se nemění, počet účastníků všech kategorií: 32.
 4. Průběžně budeme na našich webových stránkách zveřejnovat aktualizované rozpisy soutěží družstev a oblastních přeborů jednotlivců.
  Pořadatelé všech akcí zodpovídají za důsledné dodržování všech nařízení a hygienických opatření Vlády ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Národní sportovní agentury vydaná v důsledku koronavirové pandemie.
  Pokud by se zásadním způsobem měnila nařízení ať už Vlády ČR nebo ČTS, která jsou pro nás závazná, budeme vás opět informovat.

Výkonný výbor Jihočeského tenisového svazu
V Českých Budějovicích 19. 5. 2021