Členská základna – akce pokračuje

ČZ 2014 jižní čechy

VV bere na vědomí přiložené výsledky sběru dat o členské základně ČTS a děkuje tenisových klubům za spolupráci.
Údaje o členské základně je možno dále zadávat a aktualizovat (nyní již bez finanční odměny).

JiskraTrebonTurnaj-web